Oldsmobile Ninety Eight Sedan 1958

Oldsmobile Ninety Eight Sedan 1958

CHF 44,900.00

V8, Import aus Amerika mit Veteranenzulassung in der Schweiz